Categories
Study

Ang Dating Daan Worldwide Bible Study – Fri, Oct 18, 2019 at 6:30 PM PHT

Paksa: Bakit hindi December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon Cristo Jesus (Part 3)
Part 1: https://youtu.be/ATppyUIBSGk
Part 2: https://youtu.be/ZyWnHjQ5F5k

Alamin ang sagot sa Biblia!

https://angdatingdaan.org/
https://www.youtube.com/angdatingdaan
https://www.facebook.com/AngDatingDaa…
https://twitter.com/AngDatingDaanTV
https://www.mcgi.org/

To God be the Glory!

#ThusTheBibleSpeaks

Leave a Reply